หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > “สวนสุนันทา” ศูนย์ฯสมุทรสงคราม ร่วมจัดงานเลี้ยง “จากวันวานที่พากเพียร.. สู่วันเกษียณที่ภาคภูมิ ของจังหวัดสมุทรสงคราม” ขอบคุณและอำลาผู้เกษียณฯ ปี 62
“สวนสุนันทา” ศูนย์ฯสมุทรสงคราม ร่วมจัดงานเลี้ยง “จากวันวานที่พากเพียร.. สู่วันเกษียณที่ภาคภูมิ ของจังหวัดสมุทรสงคราม” ขอบคุณและอำลาผู้เกษียณฯ ปี 62

ผู้ดูแลเว็บ ศูนย์ให้การศึกษาสมุดสงคราม
2019-09-27 11:54:34

เมื่อวันที่ 24 ก.ย.62 ที่ผ่านมา ศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา นำโดยผศ.ดร.ภญ.พิมพร  ทองเมือง ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม พร้อมด้วยหัวหน้าสำนักงานฯและบุคลากรร่วมจัดซุ้มดอกไม้ ใน งานเลี้ยง  จากวันวานที่พากเพียร.. สู่วันเกษียณที่ภาคภูมิ ของจังหวัดสมุทรสงคราม” เพื่อขอบคุณและอำลาผู้เกษียณฯ ปี 62  อาทิ นางสุกานดา วรเชษฐบัญชา ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม นายประจินต์ ธารศิริสิน รองผู้ว่าราชการจังหวัดฯ นายสุทธิพงษ์ ศิริมัย ผอ. โรงพยาบาลสมเด็จพระพุทธเลิศหล้า และหัวหน้าส่วนราชการในจังหวัดอีกหลายท่านที่เกษียณราชการในปีนี้  ด้วยตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาจังหวัดสมุทรสงคราม ได้ร่วมสนับสนุนจัดโครงการร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ผ่านโครงการบริการวิชาการเพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ได้องค์ความรู้ต่างๆ  ในภารกิจสำคัญมากมายและหลากหลาย  เป็นประโยชน์ต่อองค์กรและประเทศชาติตามบทบาท ภายในงานในบรรยากาศที่เต็มไปด้วยความรัก ความอบอุ่น และความผูกพันที่จะมีต่อกันตลอดไป

ภาพ/ข่าว ชญาณิศา เอี่ยมประเสริฐ

คลังภาพข่าว >>>