หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวหอพักนักศึกษา > สนง.หอพักนักศึกษา ศูนย์ฯสมุทรสงคราม “สวนสุนันทา” ลุยงานพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์หอพักนักศึกษา ภายใต้แนวคิดมหาวิทยาลัยสีเขียว ในบริเวณหอพักมีการปลูกไม้ดอกไม้ประดับนานาพันธุ์
สนง.หอพักนักศึกษา ศูนย์ฯสมุทรสงคราม “สวนสุนันทา” ลุยงานพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์หอพักนักศึกษา ภายใต้แนวคิดมหาวิทยาลัยสีเขียว ในบริเวณหอพักมีการปลูกไม้ดอกไม้ประดับนานาพันธุ์

ผู้ดูแลเว็บ ศูนย์ให้การศึกษาสมุดสงคราม
2019-11-04 10:37:28

ในวันที่ 21 ตุลาคม 2562 เวลา 08.00-17.00 น. ณ สำนักงานหอพักนักศึกษา ศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม น.ส.อภิญญา มุกดาธนพงศ์ รักษาการผู้จัดการหอพักนักศึกษา ลุยงานพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์หอพักนักศึกษา ภายใต้แนวคิดมหาวิทยาลัยสีเขียว ในบริเวณหอพักมีการปลูกไม้ดอกไม้ประดับนานาพันธุ์ เพื่อความสวยงามร่มรื่นเหมาะแก่การพักผ่อนทำกิจกรรมสันทนาการ เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์ พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์ให้แม่บ้านและนักศึกษาหอพักทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายโดยให้หมั่นเปลี่ยนน้ำรองกระถางแจกันดอกไม้และบริเวณที่มีน้ำขัง พร้อมทั้งให้คนสวนดายหญ้าและตัดต้นไม้ที่ขึ้นตามกำแพงหอพักเพื่อป้องกันและเฝ้าระวังอาการป่วยด้วยโรคติดต่อจากยุงลาย ซึ่งเป็นข้อตกลงร่วมกันระหว่างสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสมุทรสงคราม ในการจัดการสิ่งแวดล้อมเพื่อควบคุมยุงลายในสถานศึกษาอย่างต่อเนื่องทุกสัปดาห์