หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > สุ่มตรวจนักศึกษากลุ่มเสี่ยงยาเสพติด ศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม มร.สส.
สุ่มตรวจนักศึกษากลุ่มเสี่ยงยาเสพติด ศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม มร.สส.

ผู้ดูแลเว็บ ศูนย์ให้การศึกษาสมุดสงคราม
2018-01-24 15:07:44


สุ่มตรวจนักศึกษากลุ่มเสี่ยงยาเสพติด ศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม มร.สส. 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภญ.พิมพร ทองเมือง ผู้อำนวยการศูนย์ฯพร้อมด้วยนายแก่นเพชร ศรานนทวัฒน์ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร ได้รับความอนุเคราะห์จากศูนย์ป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดสมุทรสงคราม จัดส่งเจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญที่มีความพร้อมด้านอุปกรณ์และเครื่องมือในการสำรวจ สุ่มตรวจนักศึกษากลุ่มเสี่ยงยาเสพติด ในวันพุธที่ 24 มกราคม 2561 ณ ลานกิจกรรม ชั้น 1 อาคารหอประชุม 500 ที่นั่ง โดยมีกลุ่มเป้าหมายสุ่มตรวจนักศึกษา จำนวน 60 คน ผลการดำเนินกิจกรรมมีนักศึกษาและบุคคลากรผ่านการตรวจยาเสพติดทั้งสิ้น 83 คน ไม่พบกลุ่มเสี่ยงยาเสพติด


ภาพ/รายงาน : รุ่งทิวา บุญศรี