หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวหอพักนักศึกษา > กิจกรรมตรวจเยี่ยมหอพักนักศึกษา
กิจกรรมตรวจเยี่ยมหอพักนักศึกษา

ผู้ดูแลเว็บ ศูนย์ให้การศึกษาสมุดสงคราม
2019-02-01 14:44:42

(23 ม.ค.62)  เวลา 20.00 น. หอพักนักศึกษาศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  นำโดยอาจารย์กันตพงษ์ ปราบสงบ ประธานอนุศาสก พร้อมอาจารย์วรรณี พรมด้าว รองผู้อำนวยการฝ่ายกิจการพิเศษ ,อนุศาสก และคณะกรรมการหอพักนักศึกษาฯ  ร่วมประชุมหารือการพัฒนาและจัดระเบียบหอพัก  ประจำสัปดาห์  โดยมีสาระการประชุมดังนี้ 

1.เริ่มเปิดให้บริการห้องพยาบาลประจำหอพัก โดยเริ่มดำเนินงานในสัปดาห์หน้า  เพื่อบริการนักศึกษาที่เจ็บป่วยหรือไม่สบายช่วงยามวิกาล

2.หากเกิดกรณี เหตุด่วน/เหตุฉุกเฉิน ให้แจ้งอาจารย์เพื่อทราบ และทำบันทึกข้อความรายงานภายในระยะเวลาไม่เกิน  3 วัน

และร่วมกันดำเนินงานด้านกิจกรรมหอพัก เพื่อพัฒนาหอพักให้ดียิ่งขึ้น จากนั้นได้แยกย้ายและตรวจเยี่ยมหอพักนักศึกษา โดยสอบถามถึงปัญหาในการอยู่หอพักและนำมาหารือต่อไป

                                                                                ข้อมูลข่าว/ภาพ : คณะกรรมการหอพักนักศึกษาฯ

                                                                                รายงาน  : ชญาณิศา  เอี่ยมประเสริฐ