หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > การประชุมคณะกรรมการ ศอ.ปส.จ.สมุทรสงคราม และคณะอนุกรรมการกำกับติดตามผลการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดจังหวัดสมุทรสงคราม และคณะทำงานมาตรการลดอันตรายจากยาเสพติด
การประชุมคณะกรรมการ ศอ.ปส.จ.สมุทรสงคราม และคณะอนุกรรมการกำกับติดตามผลการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดจังหวัดสมุทรสงคราม และคณะทำงานมาตรการลดอันตรายจากยาเสพติด

ผู้ดูแลเว็บ ศูนย์ให้การศึกษาสมุดสงคราม
2019-09-27 15:50:35

( 26 ก.ย.62) เวลา 13.30 น. ผศ.ดร.ภญ.พิมพร  ทองเมือง  ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เข้าร่วม การประชุมคณะกรรมการ ศอ.ปส.จ.สมุทรสงคราม และคณะอนุกรรมการกำกับติดตามผลการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดจังหวัดสมุทรสงคราม และคณะทำงานมาตรการลดอันตรายจากยาเสพติด  โดยมี นายประจินต์ ธารศิริสิน รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการฯ ณ ห้องประชุมแม่กลอง ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดสมุทรสงคราม

 

                                                                        ภาพ/ข่าว ชญาณิศา  เอี่ยมประเสริฐ