หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > รก.ผู้อำนวยการ “สวนสุนันทา” ศูนย์ฯสมุทรคราม เข้าร่วมการประชุมมาตรการให้ความช่วยเหลือนักศึกษาที่ได้รับผลกระทบ จากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา๒๐๑๙ (COVID-19)
รก.ผู้อำนวยการ “สวนสุนันทา” ศูนย์ฯสมุทรคราม เข้าร่วมการประชุมมาตรการให้ความช่วยเหลือนักศึกษาที่ได้รับผลกระทบ จากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา๒๐๑๙ (COVID-19)

ผู้ดูแลเว็บ ศูนย์ให้การศึกษาสมุดสงคราม
2020-05-18 23:43:35

(28 เม.ย. 63) เวลา 13.00 น. ผศ.ดร.ภญ.พิมพร  ทองเมือง  ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เข้าร่วมการประชุมมาตรการให้ความช่วยเหลือนักศึกษาที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา๒๐๑๙ (COVID-19)) โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์ รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย อาคาร ๓๑ ชั้น ๕

 

                                                                                                                      ภาพ / กฤษณ์  แก้วหานาม

                                                                                                                      ข่าว / ชญาณิศา   เอี่ยมประเสริฐ