หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > การประชุมกรมการและหัวหน้าส่วนราชการจังหวัด,คณะกรรมการรักษาความมั่นคงฯ คณะกรรมการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ระบบ Conference
การประชุมกรมการและหัวหน้าส่วนราชการจังหวัด,คณะกรรมการรักษาความมั่นคงฯ คณะกรรมการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ระบบ Conference

ผู้ดูแลเว็บ ศูนย์ให้การศึกษาสมุดสงคราม
2020-04-29 16:30:00


วันนี้ (29 เม.ย.63)  ผศ.ดร.ภญ.พิมพร  ทองเมือง  ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  เข้าร่วม การประชุมกรมการและหัวหน้าส่วนราชการจังหวัด,คณะกรรมการรักษาความมั่นคงฯ  คณะกรรมการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ผ่านระบบ Conference โดยมี นายวีรัส ประเศรษโฐ, นายวงเทพ เขมวิรัตน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัด และผู้แทนกระทรวงต่าง ๆ เข้าร่วมประชุม  เพื่อรับนโยบายข้อปฏิบัติภารกิจ รวมถึงเพื่อช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา (COVID-19) อย่างต่อเนื่อง

 

                                                                          ภาพ/ข่าวชญาณิศา   เอี่ยมประเสริฐ