หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > การประชุมผู้บริหารหน่วยงานทางการศึกษาทั้งรัฐและเอกชนในจังหวัดสมุทรสงคราม
การประชุมผู้บริหารหน่วยงานทางการศึกษาทั้งรัฐและเอกชนในจังหวัดสมุทรสงคราม

ผู้ดูแลเว็บ ศูนย์ให้การศึกษาสมุดสงคราม
2020-04-29 16:28:21

(29 เม.ย. 63) เวลา 13.00 น.ผศ.ดร.ภญ.พิมพร  ทองเมือง  รักษาการผู้จัดการศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เข้าร่วมการประชุมผู้บริหารหน่วยงานทางการศึกษาทั้งรัฐและเอกชนในจังหวัดสมุทรสงคราม โดยมีนายชรัส บุญณสะ ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม เป็นประธานประชุม ณ ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม

                                                                             ภาพ/ สถิระ  นกอินทรีย์
                                                                             ข่าว/ชญาณิศา เอี่ยมประเสริฐ