หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > โครงการหลักสูตรนวดไทยเพื่อสุขภาพ 150 ชั่วโมงรุ่นที่ 2 บรรยายวันที่ 11 “ฝึกปฏิบัติการนวดเพื่อสุขภาพเก็บ Case จำนวน 30 Case”
โครงการหลักสูตรนวดไทยเพื่อสุขภาพ 150 ชั่วโมงรุ่นที่ 2 บรรยายวันที่ 11 “ฝึกปฏิบัติการนวดเพื่อสุขภาพเก็บ Case จำนวน 30 Case”

ผู้ดูแลเว็บ ศูนย์ให้การศึกษาสมุดสงคราม
2019-09-20 15:18:11

วันที่ (20 ก.ย.62)  ณ ห้องประชุมชั้น ๑ อาคารบ้านดนตรี วัดภุมรินทร์กุฎีทอง อาจารย์อนงค์นุช ทุมปัด ,อาจารย์จรินทร์ธร ฟักคำ, เป็นวิทยากรบรรยาย หัวข้อ ฝึกปฏิบัติการนวดเพื่อสุขภาพเก็บ Case จำนวน 30 Case” ในโครงการหลักสูตรนวดไทย เพื่อสุขภาพ 150 ชั่วโมง รุ่นที่ 2  ซึ่งดำเนินการจัดขึ้นโดย ศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ร่วมกับจังหวัดสมุทรสงคราม จำนวน 33 คน
                                                                    ภาพ/ อรวรรณ  วุทธิโช

                                                                   ข่าว/ชญาณิศา  เอี่ยมประเสริฐ


คลังภาพข่าวคลิ๊ก >>>