หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > การประชุมและหารือแนวทางการเพิ่มมาตรการเฝ้าระวังและป้องกันโรค โควิด–19 พร้อมขอความร่วมมือนักศึกษากักบริเวณ เพื่อความปลอดภัยและสุขภาพของนักศึกษาทุกคน
การประชุมและหารือแนวทางการเพิ่มมาตรการเฝ้าระวังและป้องกันโรค โควิด–19 พร้อมขอความร่วมมือนักศึกษากักบริเวณ เพื่อความปลอดภัยและสุขภาพของนักศึกษาทุกคน

ผู้ดูแลเว็บ ศูนย์ให้การศึกษาสมุดสงคราม
2020-04-03 14:58:23

(3 เมษายน 2563) เวลา 10.00 น.นายเอกชน    น้อยเงิน   หัวหน้าสำนักงานศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา พร้อมด้วย นางสาวอภิญญา มุกดาธนพงศ์ รักษาการผู้จัดการหอพักนักศึกษา จัดประชุมหารือแนวทางการเพิ่มมาตรการการเฝ้าระวังและป้องกันโรค โควิด–19  พร้อมขอความร่วมมือนักศึกษากักบริเวณ เพื่อความปลอดภัยและสุขภาพของนักศึกษาทุกคน พร้อมสร้างคณะปฏิบัติหน้าที่ในช่วงการกักตัวนักศึกษา  โดยร่วมกำหนดแนวทางตามระเบียบและข้อปฏิบัติ  ตลอดจนประเมินสถานการณ์เพื่อวางมาตรการป้องกัน พร้อมควบคุมการแพร่ระบาดให้อยู่ในวงจำกัด และสร้างความตระหนักรู้เท่าทันต่อเหตุการณ์บ้านเมือง

                                                                                                              ภาพ/ข่าว ชญญาณิศา    เอี่ยมประเสริฐ