หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > การประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสมุทรสงคราม ครั้งที่ 4/2563
การประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสมุทรสงคราม ครั้งที่ 4/2563

ผู้ดูแลเว็บ ศูนย์ให้การศึกษาสมุดสงคราม
2020-05-18 15:56:31

(8 มีนาคม 2563) เวลา 13.30 น. ผศ.ดร.ภญ.พิมพร ทองเมือง รักษาการผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เข้าร่วม การประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสมุทรสงคราม ประชุมครั้งที่ 4/2563 โดยมีนายรังสรรค์ อ้วนวิจิตร ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการภาค 4 รองประธานกรรมการ ได้รับมอบหมายจากท่านผู้ว่าราชการจังหวัดให้เป็นประธานในการประชุมฯ พร้อมด้วย ดร.พิเชฐ โพธิ์ภักดี ศึกษาธิการจังหวัดสมุทรสงคราม และด้วยคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม เพื่อหารือและร่วมพิจารณาความเห็นชอบด้านการปฏิบัติราชการ โดยมีเรื่องเสนอให้ที่ประชุมทราบ เรื่องการจัดสรรอัตราข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และร่วมพิจารณาความเห็นชอบ ณ ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่ประถมศึกษาสมุทรสงคราม

                                                                                                                   ภาพ/ข่าว ชญาณิศา   เอี่ยมประเสริฐ