หน้าหลัก > ข่าว > งานทะเบียนและประมวลผล > ประกาศปฏิทินกิจกรรมวิชาการ ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561
ประกาศปฏิทินกิจกรรมวิชาการ ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561

ผู้ดูแลเว็บ ศูนย์ให้การศึกษาสมุดสงคราม
2018-11-13 14:41:52


ประกาศปฏิทินกิจกรรมวิชาการ
 ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561
 นักศึกษา อาจารย์ และบุคลากรของมหาวิทยาลัย
 สามารถ Download ปฏิทินกิจกรรมวิชาการได้แล้ววันนี้
 ที่➡️ www.reg.ssru.ac.th ⬅️
เลือกหัวข้อ "ประกาศกิจกรรมวิชาการ" ค่ะ

 หรือสามารถ Download ได้ที่

➡️ http://reg.ssru.ac.th/downloads/calendar/calendar_612.pdf… ⬅️

 เพื่อที่จะไม่พลาดกำหนดการ
 และกิจกรรมทางวิชาการต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยค่ะ

#ปฏิทินกิจกรรมวิชาการ #ภาคเรียนที่2 #ปีการศึกษา2561 #มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา #80ปีสวนสุนันทา #PRSSRU #PRACAD #ACADSSRU #SSRU #ฝ่ายทะเบียนและประมวลผล #ฝ่ายรับเข้าศึกษา #ฝ่ายหลักสูตรและแผนการเรียน #กองบริการการศึกษา #สวนสุนันทา