หน้าหลัก > ข่าว > กองทุนกยศ. > ????️????️ประกาศจากงานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ขอให้นักศึกษาที่กู้ยืม กยศ.และ กรอ.ที่มีรายชื่อตามไฟล์แนบ สามารถชำระส่วนต่างค่าเทอม ภาคเรียนที่ 3/2561 ▶️เริ่มชำระได้ตั้งแต่วันที่ 4 - 15 กรกฎาคม 2562 ติดต่อชำระได้ที่ จุด One Stop Service อาคารสำนัก
????️????️ประกาศจากงานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ขอให้นักศึกษาที่กู้ยืม กยศ.และ กรอ.ที่มีรายชื่อตามไฟล์แนบ สามารถชำระส่วนต่างค่าเทอม ภาคเรียนที่ 3/2561 ▶️เริ่มชำระได้ตั้งแต่วันที่ 4 - 15 กรกฎาคม 2562 ติดต่อชำระได้ที่ จุด One Stop Service อาคารสำนัก

ผู้ดูแลเว็บ ศูนย์ให้การศึกษาสมุดสงคราม
2019-07-10 16:10:16

????️????️ประกาศจากงานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา

ขอให้นักศึกษาที่กู้ยืม กยศ.และ กรอ.ที่มีรายชื่อตามไฟล์แนบ สามารถชำระส่วนต่างค่าเทอม ภาคเรียนที่ 3/2561 

▶️เริ่มชำระได้ตั้งแต่วันที่ 4 - 15 กรกฎาคม 2562 ติดต่อชำระได้ที่ จุด One Stop Service อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ชั้น 1 หากล่าช้าจะมีค่าปรับวันละ 100 บาท เริ่มปรับตั้งแต่วันที่ 18 กรกฎาคม 2562 เป็นต้นไป สามารถตรวจสอบรายชื่อตามลิงค์ที่แนบ หรือ สแกน QR Code 

https://drive.google.com/open?id=1PQAFMHiJO6K5o7SzUN1pWRsd3vQ9srkT