หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวหอพักนักศึกษา > การประชุมแผนการพัฒนาหอพักนักศึกษา ส่งเสริมกิจกรรม วางระบบหอพักศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม
การประชุมแผนการพัฒนาหอพักนักศึกษา ส่งเสริมกิจกรรม วางระบบหอพักศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม

ผู้ดูแลเว็บ ศูนย์ให้การศึกษาสมุดสงคราม
2019-03-06 11:48:37

(13 ก.พ.62) เวลา 20.00 น. อาจารย์ ดร.กันตพงษ์ ปราบสงบ  ประธานอนุศาสกหอพักศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  จัดประชุมแผนการพัฒนาหอพักนักศึกษา  ส่งเสริมกิจกรรมและวางระบบสิ่งอำนวยความสะดวกภายในหอพักนักศึกษา ร่วมกับอาจารย์วรรณี  พรมด้าว รองผู้อำนวยการฝ่ายกิจการพิเศษ พร้อมอนุศาสกและคณะกรรมการนักศึกษาหอพัก หารือด้านการเตรียมเปิดให้บริการห้องพยาบาล , การล้างแอร์หอพักเพื่อสุขอนามัยของนักศึกษา  อีกทั้งเร่งงานด้านกิจกรรม ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่ 28 ก.พ.62 นี้ โดยโครงการอพยพหนีไฟ และกิจกรรมสวดมนต์  ณ สำนักงานหอพักนักศึกษาศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

                                                                                                                ภาพ : คณะกรรมการนักศึกษาหอพัก

                                                                                                                ข่าว : ชญาณิศา  เอี่ยมประเสริฐ