หน้าหลัก > ข่าว > งานธุรการ > ร่วมสืบสานประเพณีลอยกระทงอนุรักษ์ประเพณีและวัฒนธรรมไทย วันจันทร์ที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ตั้งแต่เวลา ๑๖.๓๐ น. ณ บริเวณบ่อน้ำ ด้านหน้าอาคารปฏิบัติการฟื้นฟูสุขภาพ
ร่วมสืบสานประเพณีลอยกระทงอนุรักษ์ประเพณีและวัฒนธรรมไทย วันจันทร์ที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ตั้งแต่เวลา ๑๖.๓๐ น. ณ บริเวณบ่อน้ำ ด้านหน้าอาคารปฏิบัติการฟื้นฟูสุขภาพ

ผู้ดูแลเว็บ ศูนย์ให้การศึกษาสมุดสงคราม
2019-11-04 10:00:17

ขอเรียนเชิญผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่วิทยาลัยสหเวชศาสตร์
ศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม และศูนย์แห่งความเป็นเลิศในการดูแลผู้สูงอายุ
ร่วมสืบสานประเพณีลอยกระทงอนุรักษ์ประเพณีและวัฒนธรรมไทย
วันจันทร์ที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ตั้งแต่เวลา ๑๖.๓๐ น.
ณ บริเวณบ่อน้ำ ด้านหน้าอาคารปฏิบัติการฟื้นฟูสุขภาพ
ศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม
**การแต่งกายเข้าร่วมกิจกรรม ขอความร่วมมือแต่งกายด้วยชุดผ้าไทย
และขอให้ทุกท่านจัดเตรียมกระทงมาร่วมกิจกรรมในครั้งนี้