หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวสารในจังหวัดสมุทรสงคราม > ประชาสัมพันธ์แผนปฏิบัติการป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ และแผนปฏิบัติการป้องกันโรคติดต่อนำโดยยุงลาย ปี ๒๕๖๒
ประชาสัมพันธ์แผนปฏิบัติการป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ และแผนปฏิบัติการป้องกันโรคติดต่อนำโดยยุงลาย ปี ๒๕๖๒

ผู้ดูแลเว็บ ศูนย์ให้การศึกษาสมุดสงคราม
2019-07-23 13:12:29

ด้วยจังหวัดสมุทรสงคราม ขอแจ้งประชาสัมพันธ์แผนปฏิบัติการป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ และแผนปฏิบัติการป้องกันโรคติดต่อนำโดยยุงลาย ปี ๒๕๖๒ ตามเอกสารแนบท้าย พร้อมทั้งบูรณาการร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสงคราม

จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการ


คลิ๊ก ➡️➡️➡️