หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวสารในจังหวัดสมุทรสงคราม > ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมประกวดกระทงกาบกล้วยพอเพียง ชิงเงินรางวัลพร้อมเกียรติบัตร วันอาทิตย์ที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ณ เรือนอาวุธสร้าง อุทยาน ร.๒ จังหวัดสมุทรสงครา
ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมประกวดกระทงกาบกล้วยพอเพียง ชิงเงินรางวัลพร้อมเกียรติบัตร วันอาทิตย์ที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ณ เรือนอาวุธสร้าง อุทยาน ร.๒ จังหวัดสมุทรสงครา

ผู้ดูแลเว็บ ศูนย์ให้การศึกษาสมุดสงคราม
2019-11-06 10:06:14


ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมประกวดกระทงกาบกล้วยพอเพียง
ชิงเงินรางวัลพร้อมเกียรติบัตร

วันอาทิตย์ที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๒
ณ เรือนอาวุธสร้าง อุทยาน ร.๒ จังหวัดสมุทรสงคราม

???? คุณสมบัติผู้ประกวด : เยาวชน เเละประชาชนที่มีภูมิลำเนาหรือศึกษาในจังหวัดสมุทรสงคราม ทีมละไม่เกิน ๒ คน

???? กำหนดวันรับสมัคร : สมัครได้ตัั้งเเต่ บัดนี้ - ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ หรือจนกว่าจะมีผู้ประกวดครบ ๑๒ ทีม

???? หลักฐานการสมัคร :
1.ใบสมัคร
2. สำเนาบัตรประชาชน
3. สำเนาบัตรประจำตัวนักเรียน/นักศึกษา ใน
จังหวัดสมุทรสงคราม (กรณีเป็นนักเรียน/นักศึกษา)

ดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ Facebook: อุทยาน ร.๒
หรือ รับใบสมัครได้ที่ อุทยาน ร.๒

ติดตามรายละเอียดการประกวดเพิ่มเติมได้จากประกาศ

???? สอบถามเพิ่มเติม ทาง inbox Facebook หรือโทร ๐๓๔-๗๕๑๖๖๖, ๐๓๔-๗๕๑๓๗๖