หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > การประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อพัฒนาและแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจ จังหวัดสมุทรสงคราม (กรอ.) ครั้งที่ 1/2562
การประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อพัฒนาและแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจ จังหวัดสมุทรสงคราม (กรอ.) ครั้งที่ 1/2562

ผู้ดูแลเว็บ ศูนย์ให้การศึกษาสมุดสงคราม
2019-01-19 21:36:36

(3 ม.ค.62)  เวลา 10.00 น. ผศ.ดร.ภญ.พิมพร  ทองเมือง ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม   มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อพัฒนาและแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจ จังหวัดสมุทรสงคราม (กรอ.) ครั้งที่ 1/2562 โดยมีนางสุกานดา วรเชษฐบัญชา ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม เป็นประธานการประชุมฯ  พร้อมด้วยนายประจินต์   ธารศิริสิน รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม เพื่อติดตามปัญหาทางเศรษฐกิจ  ณ ห้องประชุมบางคนที  ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดสมุทรสงคราม

                                                                                                                 ภาพ/ข่าว ชญาณิศา  เอี่ยมประเสริฐ