หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ร่วมการประชุม การดำเนินงานตามตัวชี้วัด Fast track ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและวิทยบริการ ผ่านระบบ Google Hangouts Meet ซึ่งจัดขึ้นโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ร่วมการประชุม การดำเนินงานตามตัวชี้วัด Fast track ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและวิทยบริการ ผ่านระบบ Google Hangouts Meet ซึ่งจัดขึ้นโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ผู้ดูแลเว็บ ศูนย์ให้การศึกษาสมุดสงคราม
2020-04-16 14:30:30

ศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  ร่วมการประชุม

การดำเนินงานตามตัวชี้วัด Fast track ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและวิทยบริการ
ผ่านระบบ Google Hangouts Meet ซึ่งจัดขึ้นโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ