หน้าหลัก > ข่าว > งานพัสดุ > แนวทางการกำหนดและเปิดเผยราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง
แนวทางการกำหนดและเปิดเผยราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง

ผู้ดูแลเว็บ ศูนย์ให้การศึกษาสมุดสงคราม
2018-10-24 09:11:55


>>> แนวทางการกำหนดและเปิดเผยราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง