หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > โครงการหลักสูตรนวดไทยเพื่อสุขภาพ 150 ชั่วโมงรุ่นที่ 2 บรรยายวันที่ 13 สอนเทคนิคคลายเส้นบริเวณคอและไหล่ก่อนนวด สาธิตการใช้ลูกประคบในการนวด ฝึกปฏิบัติการนวดเพื่อสุขภาพ
โครงการหลักสูตรนวดไทยเพื่อสุขภาพ 150 ชั่วโมงรุ่นที่ 2 บรรยายวันที่ 13 สอนเทคนิคคลายเส้นบริเวณคอและไหล่ก่อนนวด สาธิตการใช้ลูกประคบในการนวด ฝึกปฏิบัติการนวดเพื่อสุขภาพ

ผู้ดูแลเว็บ ศูนย์ให้การศึกษาสมุดสงคราม
2019-09-22 15:59:29


วันที่ (22 ก.ย.62)  ณ  ห้องประชุมชั้น ๑ อาคารบ้านดนตรี วัดภุมรินทร์กุฎีทอง อ.รสรณ์รดี ภาคภากร ,  อ.ริญญาภัทร์ จะรา เป็นวิทยากรบรรยาย หัวข้อ “สอนเทคนิคคลายเส้นบริเวณคอและไหล่ก่อนนวด  สาธิตการใช้ลูกประคบในการนวด   ฝึกปฏิบัติการนวดเพื่อสุขภาพ” ในโครงการหลักสูตรนวดไทย เพื่อสุขภาพ 150 ชั่วโมง รุ่นที่ 2  ซึ่งดำเนินการจัดขึ้นโดย ศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ร่วมกับจังหวัดสมุทรสงคราม

      ภาพ/ พัชรา  แสงนวล / รุ่งทิวา  บุญศรี

ข่าว/ชญาณิศา  เอี่ยมประเสริฐ


คลิ๊กคลังภาพข่าว