หน้าหลัก > ข่าว > > ขอเชิญชวนเยาวชนที่มีอายุตั้งแต่ 15-25 ปี เข้ารับการคัดเลือกเป็นเยาวชนดีเด่นกรุงเทพมหานคร (ประกายเพชร) ครั้งที่ 13
ขอเชิญชวนเยาวชนที่มีอายุตั้งแต่ 15-25 ปี เข้ารับการคัดเลือกเป็นเยาวชนดีเด่นกรุงเทพมหานคร (ประกายเพชร) ครั้งที่ 13

ผู้ดูแลเว็บ ศูนย์ให้การศึกษาสมุดสงคราม
2018-03-07 08:58:03

ขอเชิญชวนเยาวชนที่มีอายุตั้งแต่ 15-25 ปี เข้ารับการคัดเลือกเป็นเยาวชนดีเด่นกรุงเทพมหานคร (ประกายเพชร) ครั้งที่ 13

ขอเชิญชวนเยาวชนที่มีอายุตั้งแต่ 15-25 ปี (เกิดระหว่าง พ.ศ.2536- พ.ศ. 2546) และมีชื่ออยู่ในทะเบียนราษฎร์ของกรุงเทพมหานคร ไม่น้อยกว่า 90 วัน หรือกำลังศึกษาในสถานศึกษาที่มีที่ตั้งอยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร เข้ารับการคัดเลือกเป็นเยาวชนดีเด่นกรุงเทพมหานคร (ประกายเพชร) ครั้งที่ 13 ประจำปีงบประมาณ 2561 โดยสามารถสมัครได้ที่ สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว ศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร (ไทย-ญี่ปุ่น) ตั้งแต่วันนี้-16 มี.ค. 61 และสามารถดาวน์โหลดข้อมูลทาง www.bangkok.go.th/thai_japan  หรือโทรศัพท์ 02-2454743-7 ต่อ 101

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง : www.sisa.ssru.ac.th
ที่มา : งานประชาสัมพันธ์ วิทยาลัยการภาพยนตร์ ศิลปะการแสดง และสื่อใหม่
ผู้นำเสนอข่าว : วิทยาลัยการภาพยนตร์ ศิลปะการแสดง และสื่อใหม่  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา