หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ผอ. ศูนย์ฯสมุทรสงคราม “สวนสุนันทา” พร้อมบุคลากร ร่วมรับชมการถ่ายทอดสด พระราชพิธีบรมราชาภิเษก ผ่านทางโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย
ผอ. ศูนย์ฯสมุทรสงคราม “สวนสุนันทา” พร้อมบุคลากร ร่วมรับชมการถ่ายทอดสด พระราชพิธีบรมราชาภิเษก ผ่านทางโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย

ผู้ดูแลเว็บ ศูนย์ให้การศึกษาสมุดสงคราม
2019-05-30 15:38:29

( 6 พ.ค.62) เวลา 16.30 น. ผศ.ดร.ภญ.พิมพร  ทองเมือง   ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม   มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  พร้อมด้วยนายเอกชน  น้อยเงิน   หัวหน้าสำนักงานฯ   และบุคลากร  ร่วมรับชมการถ่ายทอดสด พระราชพิธีเฉลิมพระปรมาภิไธย พระนามาภิไธย และสถาปนาพระฐานันดรศักดิ์พระบรมวงศ์ ในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พ.ศ.2562 ผ่านทางโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย ณ สนามหน้าศาลากลางจังหวัดสมุทรสงคราม โดยมี  นางสุกานดา วรเชษฐบัญชา ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงครามเป็นประธาน หัวหน้าส่วนราชการ ทหาร ตำรวจ ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ ประชาชน และจิตอาสา เข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก

                                                                                ภาพ / นฤมล   ดีชัยยะ

                                                                                ข่าว/ ชญาณิศา เอี่ยมประเสริฐ